Przyjazd
Wyjazd

Regulamin Hotelowy

  1. Strona główna
  2. Hotel
  3. Regulamin Hotelowy

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

1.       Pokój w hotelu Sabała*** wynajmowany jest na doby.

2.       Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00.

3.       Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.       Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5.       Hotel Sabała *** uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6.       Hotel Sabała ***świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. 

7.       Hotel ma obowiązek zapewnić: 
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa 
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu 
* profesjonalną i uprzejmą obsługę 
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie 
* w miarę posiadanych możliwości udostępnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

8.       Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą 
* budzenie o wyznaczonej godzinie 
* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w sejfie hotelowym w czasie pobytu Gościa.
* przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu

*zamawianie taksówki

9.       Zwierzęta są akceptowane i występują za nie dodatkowe opłaty. Właściciel zwierzęcia odpowiada za ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

10.     Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11.     Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

12.     Hotel może odmówić przyjęcia do depozytu zbyt dużej ilości pieniędzy lub rzeczy o  bardzo wysokiej wartości materialnej lub zbyt dużych gabarytowo.

13.     Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

14.     Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

15.     Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. 

16.     Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

17.     Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

18.     W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. 

19.     Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

20.     Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

21.     Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających zakłóca pobyt innym Gościom lub funkcjonowanie hotelu,  może zostać z niego usunięty

22.     Palenie papierosów w pokojach, na korytarzach i w holu jest zabronione. Niestosowanie się do zakazu skutkuje karą pieniężną.

23.     Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 2 miesiące.
 

OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY: 112

RECEPCJA HOTELU: 100

Lokalizacja

w wyjątkowej okolicy

HOTEL SABAŁA
ul. Krupówki 11, 34-500 Zakopane

Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij