Arrival
Departure

Pokój zabawy

 1. Home page
 2. Pokój zabawy

Naszych najmłodszych Gości zapraszamy do kącika zabaw.

Kolorowe i bezpieczne zabawki umilą czas podczas pobytu.

Prosimy opiekunów dzieci o zapoznanie się z regulaminem.

 

REGULAMIN KĄCIKA ZABAW

 1. Kącik Zabaw jest przeznaczony dla Gości Hotelu Sabała.
 2. Zabawki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Dzieci do lat 6 mogą przebywać na terenie Kącika Zabaw wyłącznie pod opieką i w obecności Opiekuna. Dzieci powyżej 6 lat mogą przebywać w Kąciku Zabaw samodzielnie wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność Opiekuna.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w hotelu i tym samym kąciku odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie. HOTEL SABAŁA nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieszczęśliwe wypadki mające miejsce na terenie Kącika Zabaw.
 4. Zabrania się wynoszenia zabawek z Kącika Zabaw.
 5. Z urządzeń znajdujących się na terenie Kącika Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają Opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych urządzeń lub zabawek.
 6. Zabrania się jedzenia, picia, żucia gumy podczas zabawy – grozi to zadławieniem.
 7. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych Gości zabrania się przebywania w Kąciku Zabaw dzieci bądź dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 8. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zajęć i godzin otwarcia Kącika Zabaw.
 9. Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie hotelu zainstalowany jest monitoring.  
 10. Należy stosować się do uwag personelu hotelu. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze.

Location

in a unique area

HOTEL SABAŁA
ul. Krupówki 11, 34-500 Zakopane

Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close